№ 54 (2013)

Зміст

Філософія

Філософія американської школи державного управління: еволюція розвитку та основні характеристики PDF
В. Г. Воронкова, О. М. Кірєєва 5-18
Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан її розробки у період новітнього часу PDF
О. В. Краснокутський 19-33
Християнська символіката алегорія в образотворчому мистецтві Т. Г. Шевченка PDF
В. В. Гордійченко 34-47
Філософія ризику PDF (Русский)
Л. В. Головко 48-56
Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації PDF
О. В. Яковлєва 57-68
Становлення і розвиток полікультурного суспільства в умовах євроінтеграції PDF
В. В. Мельник 69-81
Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз PDF
К. А. Яценко 82-90
Теоретико-методологічні засади аналізу інноваційної сфери регіону в умовах глобалізації та євроінтеграції PDF
М. А. Трубіна 91-105
Особливості історичної традиції південнокорейського суспільства PDF
І. В. Семенюк 106-115
Етнокультурний ренесанс VS глобальна культура: сучасний вимір PDF
М. О. Михайлова 116-126
Пізнання сутності людини в умовах соціальних змін PDF
О. Г. Богуславська 127-137
Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна PDF
В. Є. Білогур 138-154
Роль структурних компонентів автореферату на дисертацію PhD у формуванні квінтесенції знань в динамічній науковій картині світу знань PDF
І. М. Козубцов 155-164
Інтуїтивістська етика Дж. Мура як передумова філософії освіти Р. Пітерса PDF
О. Г. Волков, О. О. Пєшев 165-174
Розвиток громадянского суспільства в історії соціально-філософської думки: умови виникнення, сутність, структура PDF
С. В. Сидоренко 175-188
Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору PDF
В. І. Аксьонова 189-202
Дизайн міста як головний концепт соціально-філософського дискурсу PDF
Т. А. Корнієнко 203-215
Світ Ж. Дельоза: ризома, сенс, нонсенс PDF
С. В. Куцепал 216-223
Особливості взаємоз'вязку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка PDF
М. І. Гречаник 224-232
Чинник мультимедійності у релігійних та політичних відносинах (Україна-Америка) PDF (Русский)
О. В. Добродум 233-240
Комунікативний процес як цілісна соціокультурна система: соціально-філософський аналіз PDF
Л. О. Осипенко 241-250
Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття PDF
В. Г. Воропаєва 251-265
Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку: соціально-філософський вимір PDF
В. О. Нікітенко 266-280
Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення «Особистість-інформація» PDF
В. І. Мудрак 281-288