№ 56 (2014)

Зміст

Філософія

Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти PDF
О. М. Повзло, Н. М. Дєвочкіна 5-13
Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу PDF
Є. Я. Швець 14-22
Картина світу: символ, знак, смисл PDF
В. Л. Філіппов 23-32
Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління PDF
Д. Є. Швець, Л. М. Швець 33-42
Принцип людиноцентризму в управлінні вищою освітою: мотиваційні аспекти професійної діяльності викладача як суб’єкта освітнього процесу PDF
Є. М. Рябенко 43-51
Особливості становлення арт-терапії в Україні PDF
Г. Й. Витак 52-62
Принципи постмодернізму в освіті PDF
І. Г. Утюж 63-72
«Геометрія» інженерного мислення як відображення розвитку типів раціональності в технічних науках PDF (Русский)
И. И. Дыдышко 73-82
Здоров'я як один з головних екзістенціалів громадських систем давнини та сьогодення PDF (Русский)
А. А. Нерубасская 83-91
Гендерна складова гуманістичного менеджменту: теоретико-методологічний аспект PDF
О. М. Венгер 92-101
Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера PDF
А. М. Землянський 102-108
Філософський аналіз змісту біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини PDF
С. Ю. Путров 109-117
Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз PDF
Н. М. Ковтун 118-127
Суб’єкти соціальних подій розвитку України PDF
С. В. Левада 128-139
Культурний туризм в контексті масової культури PDF
Г. А. Гарбар 140-148
Генеалогія історичної свідомості PDF
Ю. Ю. Грица 149-161
Імідж як базова категорія корпоративної культури PDF
М. Й. Дмитренко 162-171
Суб’єктивність протестантизму як передумова його використання у деструктивному політичному впливі PDF
О. Г. Волков 172-181
«Хороше суспільство» як мета політичної модернізації PDF
О. М. Кіндратець 182-190
Сучасний стан індивідуальних і суспільних механізмів гуманітаризації українського суспільства PDF
О. І. Лукьянова 191-196
Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації PDF
І. Д. Озьмінська 197-207
Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда PDF
Ф. П. Власенко 208-217
Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства PDF
Ю. В. Сєрова 218-227
Сутність і зміст адаптації: філософський аналіз PDF
О. В. Попович 228-239
Особливості соціальної культури українського суспільства PDF
Л. С. Банах 240-247
Жан Бодрійяр про рекламу та споживання PDF
Н. О. Зінченко 248-254
Етимологія феномену космополітизму PDF
О. О. Мазур 255-265
Slovakia – the country of cultural monuments PDF (English)
Eva Hvizdová, Eva Hvizdová, Katarína Radvanská 266-275
Щодо уточнення поняття «організаційне знання» PDF
Т. Г. Ярмола 276-285