№ 58 (2014)

Зміст

Філософія

«Суспільство ризику» як наслідок кризи сучасної цивілізації у глобальному вимірі PDF (Русский)
Valentina Voronkova 13-24
Проблеми освітньої політики в сфері спорту в сучасному трансформаційному суспільстві PDF (English)
V. E. Bilogur 25-31
Сутність та структура соціальної активності у контексті соціально-філософської парадигми дослідження PDF
Н. М. Ковтун 32-40
Глокалізація планетарного світу як продукт сучасного глобалізаційного процесу PDF
О. Г. Рябека 41-52
Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська 53-63
Дискурсивний підхід до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів PDF
С. В. Гулевський 64-74
Формування ефективного громадянського суспільства в україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід PDF
С. В. Сидоренко 75-88
Онтологічний аналіз екзістенціала «здоров'я» PDF (Русский)
А. А. Нерубасская 89-98
Теоретико-методологічні засади етнонаціональних та регіональних утворень та їх відносин в контексті поліетнічного соціуму PDF
М. Ю. Максименюк 99-116
Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін PDF
І. М. Бондаревич 117-126
Про закономірності впливу ідеалу здоров’я; закладеного у біосоціальних технологіях; на особистість людини PDF
С. Ю. Путров 127-135
Культура вчителя як багатоелементна система PDF
С. І. Македонська 136-147
Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації PDF
В. В. Мельник 148-156
Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації PDF
В. Г. Воропаєва 157-167
Ідеологія прав і свобод людини і громадянина як нова парардигма ХХІ століття PDF
О. Є. Постол 168-177
Самоідентифікація субєкта соціальної дії; її сутність і структурна організація у полі соціокультурного простору сучасності PDF (Русский)
В. В. Богаченко 178-188
Відтворення інформаційної системи в сучасних суспільствах у глобальному вимірі PDF
О. С. Сорокіна 189-199
Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища PDF
Т. А. Корнієнко 200-211
Поняття «інтелігенція» у предметному полі соціальної філософії PDF
І. О. Горбова 212-223
Ментально – організаційні виміри соціальної роботи PDF
О. М. Бегаль 224-234
Співвідношення традиційного і новаторського у формуванні конкурентоспроможності особистості PDF (Русский)
М. В. Невмержицька 235-249
Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства PDF
Р. О. Дяченко 250-258
Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико-методологічний контекст PDF
І. І. Дуднікова 259-268
Основи оптимізації розвитку ідеології державного будівництва в Україні PDF (English)
О. В. Краснокутський 269-277