Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 72 (2018)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Формування концепції спортивної культури особистості в умовах глобалізації: вітчизняний і зарубіжний досвід PDF (English)
Vlada Bilohur 13-22
Методологія та організація наукових досліджень в галузі соціально-гуманітарних та поведінкових наук PDF (English)
Elena Bojko, Valentina Voronkova, Vìtalina Nikitenko 23-35
Філософія правового супроводу політичного вибору: теоретико-методологічний контекст PDF
І. М. Гіоане 36-43
Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі PDF
К. В. Захаренко 44-52
Методологічні засади вирішення проблем інформаційного суспільства PDF (English)
M. O. Kyrychenko 53-61
Від людини до постлюдини PDF (English)
Yevheniia Levcheniuk 62-70
Інформаційний соціум у філософському дискурсі PDF (English)
Vìtalina Nikitenko, Marina Maksimenyuk, Lyudmila Banakh 71-80
Вплив “ Smart технологій ” на розвиток “ Smart-міста ” в інформаційному суспільстві PDF
І. С. Рижова, С. О. Захарова 81-90
Використання нових можливостей ІКТ як фактор забезпечення національної безпекової діяльності PDF
О. В. Соснін 91-98
Філософські трансформації дихотомії «дух-тіло» у самосвідомості ренесансу PDF (Русский)
Т. В. Тесленко 99-106
Інформаційні ризики у розвитку сучасної науки PDF (English)
Oleksandra Tsyra 107-113

Філософія освіти

«Stem-освіта» як фактор розвитку «smart-суспільства»: формування «stem-компетентностей» PDF (English)
Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Vìtalina Nikitenko, Roman Oleksenko 114-124
Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні PDF
Д. І. Дзвінчук 125-136
Етимологія та смислові ознаки терміну «художньо-творча активність» в контексті розвитку особистості PDF
Т. С. Житнік 137-145
Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів в системі освіти PDF
М. А. Лукашук 146-154
Світові мовні процеси та стратегія іншомовної освіти в Україні PDF
Л. М. Ляшенко, Н. В. Соловей, К. М. Паламарчук 155-163
Імідж викладача як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ: парадигма сучасного освітнього процесу PDF (English)
R. I. Oleksenko, O. M. Sytnyk, I. G. Denisov 164-172
Експертна комп’ютерна оцінка знань PDF (English)
O. M. Terentiev, A. I. Kleshchov 173-179

Філософія економіки та управління

Основні етапи еволюції державної економічної політики PDF
Р. О. Джура 180-189
Теоретико-методологічні засади психології управлінської діяльності керівника в умовах інформаційного суспільства PDF (Русский)
М. A. Кононец 190-200
Інформаційно-комунікативні технології як основа розвитку інформаційного менеджменту PDF (Русский)
В. В. Мельник 201-208
Формування моделі інноваційного розвитку організації як умова процесу соціальних змін PDF (Русский)
Е. В. Старовойт 209-215