Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 74 (2018)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Нація як історія, пам’ять, мова, культура PDF (English)
D. I. DZVINCHUK, I. D. OZMINSKA 13-27
Єдиний шлях порятунку людства від тотального колапсу - ноотехнології та ноонауки PDF (English)
K. V. KORSAK, Y. K. KORSAK 28-38
Інформаційний менеджмент як фактор розвитку інноваційного суспільства PDF (English)
V. V. MELNYK 39-47
Соціодинаміка глобалізованого світу в її цивілізованому вимірі PDF (English)
O. P. PUNCHENKO, V. H. VORONKOVA, REGINA ANDRIUKAITIENE 48-60

Філософія культури

Ціннісні виміри соціокультурного буття людини PDF (English)
N. V. HNASEVYCH 61-70
Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців PDF (English)
L. V. KRYMETS 71-80
Антропологічні горизонти гендерної нерівності: від релігійних канонів до бізнесових викликів PDF (English)
R. I. OLEKSENKO, H. V. ORTINA, I. V. KOLOKOLCHIKOVA, O. V. SYZONENKO 81-94

Філософія освіти

Концепція управління спортом та спортивною діяльністю у контексті освітянської парадигми PDF (English)
V. E. BILOHUR 95-109
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі формування професійних компетенцій інженерів PDF (English)
T. H. VASILENKO, O. H. DOBROVOLSKA 110-121
Філософська освіта у контексті ідеї смарт-суспільства PDF (English)
M. I. VISHNEVSKY 122-128
Концепція управлінської освіти інформаційного суспільства PDF (English)
М. О. KONONETS 129-137
Національна ідентифікація та іншомовна освіта в Україні PDF (English)
L. M. LIASHENKO, K. M. PALAMARCHUK 138-149
Освіта як чинник становлення і розвитку креативної особистості в умовах інформаційного суспільства PDF (English)
V. О. NIKITENKO 150-158
Інформаційно-комп’ютерні комунікації науково-освітньої діяльності в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір PDF (English)
О. V. SOSNIN, M. A. AZHAZHA 159-172

Філософія економіки та управління

Задоволеність персоналу роботою: емпіричне дослідження PDF (English)
G. BATRANAK, V. GILIUVIENĖ 173-189
Внутрішній аудит і контроль у компанії в контексті управлінської діяльності PDF (English)
AUŠRA GABREVIČIENĖ, BIRUTĖ PETROŠIENĖ, DANGUOLĖ ŠIDLAUSKIENĖ 190-198
Співробітництво університету зі студією бізнесу і розвитку PDF (English)
KRISTINA MEJERYTĖ-NARKEVIČIENĖ 199-210