Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 76 (2019)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Європоцентризм : ідеологія, теорія і практика PDF (English)
Mykola Kozlovets 13-29
Філософські та релігійні аспекти феномену ностальгії PDF (English)
Andriy Morozov, Alla Kravchenko 30-43
Розвиток цифрових технологій у сфері медицини в умовах «глобалізації 4.0» : соціально-філософські виміри PDF (English)
Svetlana Sydorenko 44-55
Унікальність як форма зв’язку та заперечення у розвитку типів раціональності PDF (English)
Oleksandra Tsyra 56-68

Філософія культури

Формування іміджу професійних спортсменів з використанням сучасних соціальних медій PDF (English)
Gobikas Mindaugas, Akranglyte Gintare 69-76
Становлення і розвиток теорії особистості, налаштованої на зміни і зростання PDF (English)
Vlada Bilohur 77-89
Вплив інноваційних технологій на дизайн просторово-предметного середовища як чинник сталого розвитку PDF (English)
Iryna Rizhova, Alina Shmarina 90-102
Взаємодія управлінської освіти та управлінської культури як основа нової управлінської парадигми інформаційного суспільства PDF (English)
Maria Kononets 103-111

Філософія освіти

Ідентичність як результат самовизначеності особистості в освітньому середовищі PDF (English)
Yuliia Vasyuk 112-121
Сучасна парадигма позаакадемічної освіти у контексті безперервної професійної освіти PDF (English)
Olga Kyvliuk, Galina Zhukova 122-131
Креативна особистість та її визначальна роль у формуванні економіки знань в умовах викликів глобалізації інформаційного суспільства PDF (English)
Volodymyr Kyurchev, Roman Oleksenko 132-145
Концептуалізація впливу креативної моделі освіти на розвиток інноваційного суспільства в умовах технологічної революції 4.0 і глобалізації 4.0 PDF (English)
Vitalina Nikitenko 146-156
Філософія становлення професійного іміджу PDF (English)
Vasyl Popovych, Yana Popovych 157-168
Нові підходи до аналізу проблем інформаційно-комунікаційної діяльності в умовах сучасних глобалізаційних викликів PDF (English)
Oleksandr Sosnin 169-183

Філософія економіки та управління

Концепція корпоративної соціальної відповідальності та особливості її реалізації у діяльності організацій PDF (English)
Regina Andriukaitiene, Ernestas Janulionis, Valentyna Voronkova 184-199
Становлення концепції розвитку інформаційно-цифрових технологій в умовах цифрової (електронної) ери PDF (English)
Victoria Melnyk 200-209
Складання фінансового звіту у контексті управлінської парадигми PDF (English)
Birutė Petrošiene, Jolita Urkiene, Danguolė Šidlauskiene 210-220
Дослідження підходів до політико-адміністративних відносин у рамках нових демократичних режимів PDF (English)
Fetescu Cezara 221-229
Нова теорія управління як чинник становлення екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки в умовах INDUSTRY 4.0 PDF (English)
Alla Cherep, Regina Andriukaitiene, Olga Venger 230-242