Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 71 (2017)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору PDF
В. І. Аксьонова 11-16
Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального PDF (Русский)
Регина Андрюкайтене, В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, В. А. Никитенко 17-25
Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії PDF
В. Є. Білогур 26-34
Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації PDF
І. І. Дуднікова 35-45
Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі PDF
О. М. Кіндратець 46-51
Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект PDF
А. А. Кравченко 52-57
Cвітоглядні засади державної незалежності в контексті історичних подій в Україні і Польщі та євроінтеграційного поступу PDF
Г. П. Макушинська 58-67
Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства PDF
В. О. Нікітенко 68-75
Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору PDF
О. В. Старовойт 76-82
Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії PDF
І. В. Страшко 83-89
Информационная война в глобальном мире - подмена критериев рациональности: философский анализ PDF (Русский)
В. А. Товарниченко 90-96
Роль провідних речників у соціальних комунікаціях православних та греко-католиків сучасної україни PDF
С. В. Филипчук 97-106

Філософія культури

Культура як герменевтика буття PDF
В. В. Мельник 107-117

Філософія освіти

Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації PDF
Р. І. Олексенко 118-126
Образовательные модели востока и запада как фронтиры современной евроазиатской интеграции PDF (Русский)
О. П. Пунченко 127-132
Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві PDF
О. В. Соснін, М. О. Кононець 133-142
Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія PDF (English)
Tatiana Chernysh 143-148

Філософія економіки та управління

Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації PDF
О. Г. Богуславська 149-157
Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст PDF
М. О. Кононець 158-163
Теоретичний аспект прибутку та аналіз прибутковості PDF (English)
Nijole Gedviliene, Virginija Giliuviene 164-171
Актуальність результатів фінансової звітності для прийняття бізнес-рішень PDF (English)
Šidlauskienė Danguolė, Birutė Petrošienė, Gabrevičienė Aušra 172-178