Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 68 (2017)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Філософія людини як об’єкт соціально-філософської рефлексії PDF (English)
V. E. Bilogur 13-21
Глобальна антропологічна криза та ноосферна безпека людства PDF (Русский)
П. А. Водопьянов, П. М. Бурак 22-32
Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене 33-48
Етично-філософські проблеми суспільства і медицини у ХХІ столітті PDF
Т. В. Кірик 49-56
Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства PDF
М. О. Кириченко 57-67
Вступ у нооісторію і нова українська національна ідея - ХХІ PDF
К. В. Корсак 68-77
Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу PDF
М. Ю. Максименюк 78-88
Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації PDF
В. О. Нікітенко 89-97
Поняття «дух», «духовність» і «особистість»: філософський зміст та взаємозв’язок PDF
В. О. Сабадуха 98-110
Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського PDF
Т. І. Сергієнко 111-120
Взаємодія людини і суспільства як гарантія розвитку громадянського суспільства PDF (English)
Svetlana Sydorenko 121-129
Концептуальні засади інформаційної безпеки в україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства PDF
О. В. Соснін 130-139
Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття PDF
А. А. Хлєбнікова 140-148
Світоглядний потенціал гуманітарної освіти як фактор сталого розвитку сучасного українського суспільства PDF
Т. М. Черниш 149-158
Концептуалізаця гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині PDF
Л. А. Шаповалова 159-167

Філософія культури

Антропологічні та аксіологічні виміри буття інформаційної культури як простору для самореалізації особистості PDF
В. В. Мельник 168-178

Філософія освіти

Соціалізація в контексті суспільного розвитку PDF
М. А. Ажажа, Л. Ф. Муц 179-186
Світоглядні виміри якості освіти PDF (Русский)
М. И. Вишневский 187-196
До проблеми формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах PDF
О. Ю. Зотова-Садило 197-205
Соціальна психологія поведінки лідера в команді PDF (Русский)
И. Н. Крюкова, Ю. М. Крюков 206-215
Соціально-психологічні засади виробничої діяльності PDF
Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах 216-224

Філософія економіки та управління

Розвиток людських ресурсів системи управління: приклад організації дозвілля PDF (English)
Mykolaitis Evaldas 225-238
Держава як гарант забезпечення умов для розвитку та ефективного функціонування підприємницької діяльності PDF
Т. П. Романенко 239-253
Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах PDF
Р. Ф. Сільченко 254-261