Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 70 (2017)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Філософія людини як об'єкт соціально-філософської рефлексії PDF (English)
V. E. Bilogur 13-19
Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене 20-28
Візуальна парадигма в епістемології раннього модерну PDF
Г. В. Ільїна 29-34
Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву PDF
М. О. Кириченко 35-45
Соціокультурний контекст формування передумов філософії прагматизму в США PDF
С. С. Кравченко 46-53
Соціальні мережі як сучасний інструмент процесу соціокультурної самоідентифікації особи PDF
А. О. Кургузов 54-61
Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття PDF
В. В. Мельник 62-70
Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства PDF (English)
Vìtalina Nikitenko 71-76
Тілесність як основа спортивної діяльності PDF
І. Я. Олексин 77-83
Трансформація глобального інформаційного суспільства в «суспільство знань» як фактор формування інтелектуального капіталу нації PDF
С. В. Савченко 84-93
Формування ліній соціального розлому в українському суспільстві PDF
В. О. Скворець 94-102
Механізм функціонування громадської думки PDF
О. О. Стариковська 103-110

Філософія культури

Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості PDF
О. В. Качмар 111-118

Філософія освіти

Розвиток міжнародної освіти в епоху відродження і нового часу PDF
О. Ю. Кийков 119-126
Теоретичні конструкти інноваційного педагогічного досвіду PDF (Русский)
Л. А. Козинец 127-133
Трансграничний характер науки та освіти євроазіатського регіону в епоху глобалізації PDF (Русский)
О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич 134-140
Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки PDF
О. В. Соснін 141-150

Філософія економіки та управління

Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади PDF
О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін 151-163
Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної PDF
Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко 164-175