Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 73 (2018)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху в умовах глобалізації PDF (English)
Vlada Bilohur 13-24
Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід PDF
Валентина Воронкова, Ольга Кивлюк, Регіна Андрюкайтене 25-40
Взаємодія медіа, інтернет і людини як фактор вдосконалення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз PDF
Ольга Дроздовська 41-61
Концепція симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства: концептуальні виміри постмодерністів PDF (English)
Mykola Kyrychenko 62-71
Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів PDF
Ірина Рижова, Анжела Дика 72-87

Філософія культури

Етнічна толерантність як необхідність позитивного сприйняття європейських цінностей PDF
Віра Аксьонова 88-95
Міфологеми і мифообрази материнства в дискурсах та наративах сучасної філософії і культури PDF (English)
Yuliia Makieshyna 96-104
Формування «кліпової культури» та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві PDF (English)
Vìtalina Nikitenko 105-113

Філософія освіти

Сутність і культурні кореляти мислення: теоретичний аспект PDF
Максим Гальченко 114-123
Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві PDF
Марія Кононець 124-135
Типологія помилок, які найчастіше роблять слов'янськомовні студенти (на підставі досвіду навчання польської мови як іноземної в Центрах польської мови і культури в Запоріжжі і в Бердянську) PDF (Polski)
Ganna Makushynska, Olha Popova 136-145
Нова стратегія освіти як фактор стійкого розвитку в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» PDF (English)
Victoria Melnyk 146-156

Філософія економіки та управління

Теоретичні аспекти задоволеності роботою PDF (English)
Genadij Batranak, Virginija Giliuvienė 157-168

Статті молодих науковців

Творчі аспекти креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну PDF
Софія Гужва 182-191