Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 66 (2016)

Зміст

Філософія

Концепутуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології PDF
Валентина Григорівна Воронкова 13-25
Ціннісний зміст «духовного» в реалізації смислів життя індивіда: соціально-філософський аналіз PDF
Наталія Володимирівна Іванова 26-35
Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда PDF
Вадим Олексійович Береза 36-44
Ефективна міжособистісна комунікація як підгрунтя якісної PR-діяльності PDF
Ольга Георгіївна Богуславська 45-54
Інноваційний педагогичний досвід як об’ект наукового пізнання PDF (Русский)
Лидия Александровна Козинец 55-63
Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації PDF
Тетяна Миколаївна Черниш 64-77
Інтелектуально-духовні пріоритети цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне та «суспільство знань» PDF (Русский)
Виктория Владимировна Мельник 78-89
Маргіналізація офіційної науки: необхідність толерантності між парадигмами PDF (Русский)
Виктор Степанович Калюжный, Владимир Александрович Товарниченко 90-100
Консьюмеризм: морально-етичний вимір PDF
Людмила Василівна Северин-Мрачковська 101-111
Теоретико-методологічна рефлексія спорту як ареалу людиновимірності спортивної діяльності та можливості її гуманізації як соціальної практики PDF
Влада Євгенівна Білогур 112-122
Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки PDF
Олександр Васильович Соснін 123-134
Креатив сучасного мислення в динаміці соціокультурної реальності: методологічний контекст PDF
Алла Анатоліївна Кравченко 135-143
Ноогуманізм в сучасній філософії: філософський і компаратівіний аналіз PDF (Русский)
Раушан Байсеитовна Шиндаулова 144-149
Буття людини в ландшафтах сучасного міста PDF
Наталія Олександрівна Хом’як 150-157
Вплив релігійної форми ідеації на формування суспільного ідеалу PDF
Лідія Валеріївна Чорна 158-169
Глобальні міграційні процеси : політика визнання «Іншого» і проблема адаптації мігрантів PDF
Демір Гьокхан 170-182
Вплив соціального макро- і мікросередовища на прояви агресивності особистості PDF
Олександра Василівна Качмар 183-191
Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства PDF
Ірина Станіславівна Рижова 192-205
Проблема обґрунтування буття інституту інтелектуальної власності в реаліях сьогодення PDF
Олександр Васильович Стовпець 206-218
Знущання інкорпоруючого мобінгу на робочому місці: теоретичні основи PDF (English)
Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitiene 219-225
Філософія соціального підприємництва: комплексне дослідження явища PDF (English)
Jolita Greblikaite, Regina Andriukaitiene 226-231
Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу PDF
Світлана Вікторівна Куцепал 232-238
Філософія війни і миру PDF (Русский)
Олег Александрович Базалук 239-250
Філософська культура вчителя як фактор сталого соціального розвитку суспільства PDF
Світлана Іванівна Македонська 251-265
Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії PDF
Марина Юріївна Максименюк, Віталіна Олександрівна Нікітенко 266-278