Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf


Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 64 (2016)

Зміст

Філософія

Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства PDF
В. А. Банах, Л. С. Банах 13-21
Глобальный анропологический кризис и проблема достижения безопасного будущего PDF (Русский)
П. А. Водопьянов, И. Н. Сидоренко 22-31
Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму PDF
В. Г. Воронкова 32-43
Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства PDF
Д. І. Дзвінчук, М. О. Лютий, В. П. Петренко 44-59
Державотворча домінанта в національній духовно-інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу PDF
М. М. Ісаєнко 60-69
Драматургічний підхід І. Гофмана в структуруванні простору моди PDF
О. В. Скалацька 70-78
Військово-правове виховання військовослужбовців: методологія оцінки ефективності управління в контексті математичного моделювання PDF (Русский)
В. В. Федоренко 79-89
Філософська рефлексія сучасної культури епохи суспільства масового споживання PDF
А. О. Бойко 90-99
Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності PDF
Л. Г. Кузьомінська 100-111
Макроетика і макроетика в контексті етики пам'яті: соціально-філософський аналіз PDF (English)
Svetlana Sidorenko 112-120
Гра як прояв маргінальності в громадянському суспільстві PDF (Русский)
В. А. Товарниченко 121-128
Компетентність освіти в сучасному інформаційному суспільстві PDF
С. І. Кириєнко 129-140
Геофилософия Украины PDF (Русский)
О. А. Базалук 141-156
Використання принципів соціальної відповідальності, етики та сталого розвитку в контексті підвищення репутації організації PDF (English)
Regina Andriukaitiene 157-167
Сутність інформаційних технологій, їх місце в структурі конвергентних технологій та інформатизації PDF (Русский)
Н. О. Пунченко 168-177
Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна PDF
В. Є. Білогур 178-190
Формування філософської культури вчителя як процес PDF
С. І. Македонська 191-205
Аналітична філософія освіти: Інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик PDF
Н. В. Готько 206-217
Ідея смислу крізь призму філософських основ культури PDF
М. О. Семікін 218-226
Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору PDF
Людмила Володимирівна Кримець 227-241
Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації PDF
В. В. Мельник 242-254
Концептуалізація геокультурних цінностей у процесі викладання іноземної мови: соціальні та філософські виміри PDF (English)
Vìtalina Nikitenko 255-259
Кризові й конфліктні ситуації «нового покоління» у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання PDF
М. Ю. Максименюк 260-271
Координація діяльності державних органів і громадських організацій в сучасний період незалежності України PDF
В. Є. Львов 272-278