Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 65 (2016)

Зміст

Філософія

Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименко, В. О. Нікітенко 13-26
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека PDF (Русский)
Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко, Г. Г. Таранекно 27-40
Взаємовплив економіки та екології у феміністському дискурсі PDF
К. І. Карпенко, Рут Хагенгрубер 41-49
Діалог і діалогічність в культурно-освітньому просторі: філософські засади PDF
Олена Михайлівна Троїцька 50-57
Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю PDF
Д. М. Скальська 58-66
Естетичне в житті сучасного суспільства і людини PDF
О. О. Чубарева 67-75
Філософсько-освітня направленість іtunes u як можливість реалізації індивідуальних потреб особистості в освіті PDF (English)
I. V. Strashko 76-83
Концепт «риторики економіки» в аргументах логічного аналізу PDF
Л. Г. Комаха 84-91
Вплив людських чинників на глобальні екологічні зміни в умовах глобального розвитку людства PDF
І. І. Дуднікова 92-106
Трансформації ідентичностей у контексті адаптивних процесів PDF
О. В. Литвинчук 107-116
Феномен гармонії: концептуальні моделі Піфагора та Геракліта PDF
В. І. Муляр 117-126
Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки PDF
Н. В. Іванова 127-134
Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності PDF
О. В. Качмар 135-143
Дискусія щодо проблеми справедливості в пастирських посланнях митрополита Андрея Шептицького та соціально-філософських творах Івана Франка PDF
М. В. Сабадуха 144-152
Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття PDF
Т. М. Черниш 153-163
Проблеми зростаючої ролі інформаційно-комунікаційної функції держави в умовах інформаційного суспільства та шляхи їх вирішення PDF
О. В. Соснін 164-176
Ideal as a functional system: theoretico-methodological analysis PDF (English)
Lydia Chorna 177-185
Антропологічні засади культури як основи багатовимірності людини в умовах реконфігурації глобального соціального простору PDF
В. В. Мельник 186-201
Методологічні проблеми вивчення філософії освіти PDF (Русский)
О. Е. Мельник 202-211
Модель соціально-педагогічного осмислення роботи з опікунською сім'єю в загальноосвітній середній школі PDF
Л. М. Федорова 212-220
Філософія спорту епохи постмодерну: соціально-філософський контекст PDF
В. Є. Білогур 221-231
Національна держава і національно-державна міфологія в умовах глобалізації PDF (Русский)
А. О. Вусатюк 232-241
Постмодерна критика модерної парадигми гуманізму як чинник сучасного гуманістичного дискурсу PDF
С. О. Силкіна 242-250
Значущість філософії освіти в історичному контексті PDF
Г. Д. Берегова 251-262
Методологія дослідження аналізу проблем соціалізації іноземних студентів: мовленнєвий контекст PDF (Русский)
Л. Ф. Муц 263-268
Філософські засади українського історичного романтизму xix століття (на прикладі повісті Є.Гребінки «Ніжинський полковник Золотаренко» PDF
В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко 269-275