2019

Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства

Зміст

Статті

Державне реформування вищої освіти в сучасних умовах PDF
Марина Ажажа 7-9
Increasing the level of management culture in business organizations in the context of applying social responsibility practice PDF (English)
Regina Andriukaitiene 10-12
Corporate social responsibility - ethical commitment to the consumer, the environment, the society PDF (English)
Regina Andriukaitiene, Valentyna Voronkova, Jolita Greblikaite 13-15
Розвиток інтелекту особистості як стимуляція креативності та критичного осмислення в умовах нформатизації PDF
Влада Білогур 16-18
Вплив цифровізації на розвиток інформаційно-інноваційної діяльності на підприємстві PDF
Оксана Бугайчук 19-22
Напрями удосконалення гендерної політики в умовах цифрового суспільства PDF
Ольга Венгер 23-27
Transformation of employees' competences in implementing changes in modern scientific libraries PDF (English)
Milita Vienazindiene, Regina Andriukaitiene 28-31
Формування цифрових цінностей діджиталізованого суспільства та суспільства четвертої промислової революції PDF
Валентина Воронкова 32-34
Правосвідомість як системоутворюючий чинник формування свідомої молоді PDF
Наталя Горбова, Олена Нестеренко 35-37
Сучасні виклики вищої освіти: інноваційні тренди у підготовці здобувачів PDF
В`ячеслав Глущевський, Роман Метрик, Катерина Стешенко 38-41
Проблеми цифрового адміністрування в службі крові PDF
Лілія Гусак 42-45
Вплив цифрової революції на розвиток гнучкого менеджменту на підприємстві в умовах діджиталізації PDF
Крістіна Журавель 46-49
Необхідність створення опорних шкіл в ОТГ PDF
Ірина Застрожнікова 50-52
Інтернет спільноти як колективи нового типу PDF
Станіслав Катаєв 53-55
Податковий і фінансовий облік, аудит нарахування заробітної плати на підприємстві PDF
Карина Кацай, Андрій Макаренко 56-58
Проблеми цифрової трансформації освіти PDF
Олена Кіндратець 59-60
Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу PDF
Микола Кириченко 61-63
Електронне урядування в умовах розвитку цифрового суспільства PDF
Дмитро Кіях 64-65
Формування лідерів як основа креативного колективу цифрового суспільства PDF
Ірина Козачок 66-68
Риси гностицизму у постмодерному інформаційному суспільстві: спостереження та спроба аналізу PDF
Андрій Комар 69-72
Інформаційне забезпечення стандартів харчової промисловості в Україні PDF
Оксана Кондратенко 73-76
Наукові виміри формування моделі візуальних комунікацій сучасного університету PDF
Вікторія Коновалова 77-79
Інформаційне забезпечення стандартів медичного закладу в умовах цифровізації PDF
Єлізавета Кононенко 80-83
Інформаційна культура молоді як умова успішної адаптації до життя в цифоровому суспільстві PDF
Олена Крайнік, Наталія Дацько 84-86
Вплив інформаційних технологій на розвиток цифровізації PDF
Андрій Крупа 87-88
Ф`ючерсна освіта як відповідь на виклики миротворення та діджіталізаціі PDF
Максим Лепський 89-92
Специфіка листівки як частини прикладної друкованої графіки та графічної техніки у сучасному інформаційному суспільстві PDF
Аліна Маргес 93-95
Удосконалення обліку і контролю касових операцій на підприємстві PDF
Тетяна Меліхова, Юлія Ярашикли 96-98
Удосконалення обліку нарахування заробітної плати PDF
Тетяна Меліхова, Л. В. Корнєва 99-100
Індустрії майбутнього та інновації як чинник розвитку цифрових технологій PDF
Вікторія Мельник 101-103
Сучасні аспекти децентралізації та розвиток процесу об’єднання територіальних громад PDF
Наталя Метеленко 104-107
Проблемні аспекти співвідношення якості освіти і вимог сучасного ринку праці України PDF
Олег Мороз 108-110
Концепція управління міграційною політикою в контексті глобалізації і цифровізації PDF
Луай Муц 111-115
Зростання інформаційно-інвестиційної складової як чинник зростання технологічного прогресу країни PDF
Віталіна Нікітенко 116-118
Креативні технології туризму як виклик креативно-цифрового суспільства і особистості PDF
Еліна Нікітенко 119-122
Освіта як основа розвитку інтелектуального потенціалу людини і суспільства PDF
Роман Олексенко 123-125
Розвиток освітнього простору майбутніх учителів до проектування освітньо-розвивального середовища здобувачів початкової освіти PDF
Каріна Олексенко 126-128
Youth policy development in Ukraine - experience of the European Union PDF (English)
Hanna Ortina, Liudmyla Yefimenko 129-130
Formation of accounting policy in the company PDF (English)
Birutė Petrošiene, Raginaite Raminta, Danguole Sidlauskiene 131-132
Концепт «социодинамика глобализации» в контексте цифрового измерения общества PDF (Русский)
Олег Пунченко, Наталия Пунченко 133-136
Удосконалення аудиту виробничих запасів на складі як передумова мінімізації ризиків втрати платоспроможності підприємства PDF
Юлія Ракитянська, Оксана Гамова 137-138
Ресурсозберігаючі будинки як новітня технологія сучасної архітектури і містобудування PDF
Ірина Рижова, Катерина Северин 139-142
Шрифт як один з інструментів візуальних комунікацій у графічному дизайні PDF
Світлана Романько 143-145
Модернізація початкової освіти на прикладі приазовської ОТГ PDF
Дмитро Самофалов 146-149
Вплив сучасної освіти на сталий розвиток суспільства PDF
Тетяна Сергієнко 150-152
Вплив інформаційних технологій на соціалізацію молоді PDF
Володимир Скворець 153-156
The internal audit environment and its determinants of economy entities PDF (English)
Danguole Sidlauskiene 157-159
Модернізація вітчизняної освіти в контексті діджиталізації PDF
Ірина Сіліна 160-162
Вплив зростаючої ролі психології на процеси організації освітніх практик цифрового суспільства PDF
Олександр Соснін, Марія Кононець 163-167
Пріоритет щастя над матеріалістичними ціностями ввп в контексті філософії економіки (країна Бутан) PDF
Тетяна Тесленко 168-170
Інформаційні компетентності фахівців у сучасному суспільстві PDF
Єлізавета Ткаченко 171-174
Проблеми раціональності у науковому пізнанні цифрового суспільства PDF
Володимир Товарниченко 175-178
Формування професійних компетентностей спеціаліста цифрового суспільства PDF
Олександр Фурсін, Луай Муц, Валентина Воронкова 179-182
Сучасні інформаційні технології в освіті як чинник формування «суспільства знань» PDF
Валерія Чапля 183-184
Передові країни в очікуванні нового «економічного дива» в умовах розвитку цифрового світу PDF
Алла Череп, Simanavičienė Žaneta 185-187
Вплив цифровізації на розвиток техногенного світу сучасної цивілізації PDF
Тетяна Черниш 188-190
Компетентності цифрового лідера в контексті VUCA-світу PDF
Ірина Шавкун, Яна Дибчинська 191-194
Економічна оцінка розвитку штучного інтелекту (AI) в сучасних умовах PDF
Олена Шапурова 195-198
Інтернет речей (IOT): економічний розвиток та можливі наслідки PDF
Олександр Шапуров 199-202
SMART - технології при викладані економічних дисциплін PDF
Олена Яришко 203-205
Технології публічного діалогу органів влади та громадянського суспільства PDF
Наталія Капітаненко 206-209