Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 65 (2016) Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції Анотація  PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименко, В. О. Нікітенко
 
№ 58 (2014) Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 58 (2014) Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації Анотація  PDF
В. Г. Воропаєва
 
№ 75 (2018) Концепція менеджменту сталого розвитку в умовах четвертої хвилі глобалізації (глобалізації 4.0) Анотація
V. V. MELNYK
 
№ 58 (2014) Глокалізація планетарного світу як продукт сучасного глобалізаційного процесу Анотація  PDF
О. Г. Рябека
 
№ 65 (2016) Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю Анотація  PDF
Д. М. Скальська
 
№ 58 (2014) Співвідношення традиційного і новаторського у формуванні конкурентоспроможності особистості Анотація
М. В. Невмержицька
 
№ 75 (2018) Елітарна якість вищої освіти як наслідок глобальної інтернаціоналізації Анотація
M. A. DEBYCH, O. A. HUMENNA
 
№ 75 (2018) Самореалізація особистості у спорті як головний мегатренд формування спортивної парадигми в умовах глобалізації: соціоантропологічні виміри Анотація
V. E. BILOHUR
 
№ 58 (2014) Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту Анотація  PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
№ 66 (2016) Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації Анотація  PDF
Тетяна Миколаївна Черниш
 
№ 74 (2018) Соціодинаміка глобалізованого світу в її цивілізованому вимірі Анотація
O. P. PUNCHENKO, V. H. VORONKOVA, REGINA ANDRIUKAITIENE
 
№ 65 (2016) Національна держава і національно-державна міфологія в умовах глобалізації Анотація
А. О. Вусатюк
 
№ 65 (2016) Антропологічні засади культури як основи багатовимірності людини в умовах реконфігурації глобального соціального простору Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 72 (2018) Формування концепції спортивної культури особистості в умовах глобалізації: вітчизняний і зарубіжний досвід Анотація
Vlada Bilohur
 
№ 65 (2016) Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття Анотація  PDF
Т. М. Черниш
 
№ 76 (2019) Розвиток цифрових технологій у сфері медицини в умовах «глобалізації 4.0» : соціально-філософські виміри Анотація
Svetlana Sydorenko
 
№ 59 (2014) Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір Анотація  PDF
Светлана Викторовна Савченко
 
№ 63 (2015) Глобальна зміна контурів «життєвого простору» людини: аргументи антиглобалістів «за» і «проти» Анотація  PDF
В. С. Ігнатко
 
№ 67 (2016) Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності Анотація  PDF
О. П. Кивлюк
 
№ 63 (2015) Особливості етнокультурної самоідентифікації українця у глобалізаційному вимірі сучасності Анотація
В. В. Богаченко
 
№ 62 (2015) Інформатизація як основа модернізації освіти в контексті глобалізаційних змін Анотація
М. Бак
 
№ 62 (2015) Еволюція переходу інформаційного суспільства в «суспільство знань» в умовах глобалізації Анотація  PDF
Светлана Викторовна Савченко
 
№ 73 (2018) Формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху в умовах глобалізації Анотація
Vlada Bilohur
 
№ 62 (2015) Соціально-культурна трансформація сучасного українського соціуму Анотація  PDF
О. М. Целякова
 
1 - 25 з 40 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо