Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 58 (2014) Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства Анотація  PDF
Р. О. Дяченко
 
№ 61 (2015) Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості Анотація  PDF
Н. М. Бойченко
 
№ 60 (2015) Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку Анотація  PDF
О. О. Саюк
 
№ 74 (2018) Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців Анотація
L. V. KRYMETS
 
№ 65 (2016) Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності Анотація  PDF
О. В. Качмар
 
№ 64 (2016) Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства Анотація  PDF
В. А. Банах, Л. С. Банах
 
№ 63 (2015) Світоглядний та аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості Анотація  PDF
Н. Г. Богданова
 
№ 71 (2017) Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі Анотація  PDF
О. М. Кіндратець
 
№ 62 (2015) Сутність феномена філософської культури вчителя Анотація  PDF
С. І. Македонська
 
№ 70 (2017) Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної Анотація  PDF
Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко
 
№ 62 (2015) Соціально-культурна трансформація сучасного українського соціуму Анотація  PDF
О. М. Целякова
 
№ 69 (2017) Суб’єктивний фактор як детермінанта життєвлаштування суспільства Анотація
Ч. С. Кирвель, П. А. Водопьянов
 
№ 62 (2015) Social activity of intelligentsia under conditions of ukrainian present Анотація
І. О. Horbova
 
№ 69 (2017) Європейська традиція національної ідентичності, розуміння патріотизму та комплексної інтегративності у контексті суспільних стратегій України Анотація  PDF
А. В. Білецька
 
№ 61 (2015) Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови Анотація  PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 68 (2017) Соціалізація в контексті суспільного розвитку Анотація  PDF
М. А. Ажажа, Л. Ф. Муц
 
№ 67 (2016) Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства Анотація  PDF
І. В. Халімовська
 
№ 60 (2015) Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів Анотація  PDF
О. Б. Чмир
 
№ 77 (2019) «Нове Просвітництво»: нова фрактальність у трансформаційних процесах освіти Анотація
Oleg Punchenko, Valentyna Voronkova, Pavel Vodop'yаnov
 
№ 67 (2016) Аспекти осягнення суспільного ідеалу в сучасній Україні Анотація
Lydia Chorna
 
№ 66 (2016) Консьюмеризм: морально-етичний вимір Анотація  PDF
Людмила Василівна Северин-Мрачковська
 
№ 59 (2014) Формування політичної культури в контексті геоціннісної проблематики Анотація  PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 72 (2018) Філософські трансформації дихотомії «дух-тіло» у самосвідомості ренесансу Анотація
Т. В. Тесленко
 
№ 71 (2017) Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія Анотація
Tatiana Chernysh
 
№ 55 (2013) Особливості історичної традиції південнокорейського суспільства Анотація  PDF
І. В. Семенюк
 
1 - 25 з 26 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо